Aktuality zo športu

napísal

Dňa 28.2.2024 sa v priestoroch CUŠ SPU konal UNIVERZITNÝ TURNAJ V 3x3 BASKETBALE. Na organizácii turnaja participovali okrem pedagógov CUŠ vo veľkej miere aj študenti SPU. Turnaja sa zúčastnilo päť tímov.

napísal

Dňa 6.12.2023 sa uskutočnilo v Košiciach Finále univerzít SR 2023 vo futsale. Podujatia sa zúčastnili štyri najlepšie univerzity jednotlivých regiónov a to: Slovenská technická univerzita (STU), Univerzita Mateja Bela (UMB), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra).

napísal

V dňoch 22.-23.11.2023 sa uskutočnilo v Žiline Finále univerzít SR 2023 vo floorbale. Podujatia sa zúčastnili štyri najlepšie univerzity jednotlivých regiónov a to: Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), Univerzita Komenského Bratislava (UK Bratislava), Technická univerzita Košice (TU Košice) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra).

napísal

V priestoroch Centra univerzitného športu SPU sa v utorok 21. novembra konal súbor univerzít SPU vs. UKF v silovom trojboji. Súťažiaci podali vynikajúce výkony a atmosféra súťaže bola fantastická. Zvíťaziť sa podarilo tímu z SPU a my srdečne GRATULUJEME!