Podporujeme univerzitný šport

Centrum univerzitného športu nie je len strediskom pre vykonávanie voliteľnej telesnej výchovy, rekreačnej pohybovej aktivity študentov a zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ale aj základňou športu na SPU.

Šport všetkých výkonnostných úrovní možno vykonávať v pestrej ponuke športov, zjednotených v športovej organizácii Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra. Členovia združenia môžu, ale nemusia mať spojenie s univerzitou, každý tu môže nájsť podmienky a priestor pre svoj športový rast.

Slovenská poľnohospodárska univerzita je uznávaná pre svoju bohatú a úspešnú športovú tradíciu, rovnako ako pre svoju výučbu v oblasti vzdelávania aj kvalitou v oblasti výskumu. Od svojho vzniku bola SPU domovom mnohých úspešných športovcov a kolektívov, mnohých československých aj slovenských reprezentantov.

Táto športová história a tradícia sa premieta do úsilia udržať kvalitu športových odvetví prostredníctvom pomoci a podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej asociácie univerzitného športu a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Centrum univerzitného športu SPU v Nitre a Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra sú v spoločnom snažení zaviazaní rozvíjať šport na našej univerzite a vytvárať talentovanej mládeži podmienky pre nasledovanie svojich snov, ambícií a výkonnostných cieľov.

Neváhaj a staň sa jedným z nás.

Tu je prihláška na stiahnutie: prihláška za člena ZŠK Slávia SPU Nitra