Posilňovanie pre dievčatá

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdco-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu, navrhovanie, modelovanie a kontrola invazívnych cvičebných programoch (udržiavacie, kondično-redukčné, kondičné, programy rastu svalovej hmoty a rozvoja špeciálnej sily).


Obsah predmetu: Pohybová aktivita zameraná na formovanie postavy posilňovacími cvičeniami s dôrazom na zlepšenie kondície kostrového svalstva, silovej vytrvalosti, rýchlej, výbušnej a maximálnej sily. Prostriedkami sú prevažne cvičenia s činkami a posilňovacími strojmi a strečing.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: Mgr. Lucia Civáňová
Vyučujúci: Mgr. Lucia Civáňová