Pohybom k poznaniu.

Pandémia ochorenia COVID – 19 má na celom svete obrovský vplyv, pokiaľ ide o verejné zdravie, hospodárske činnosti, zamestnanosť a spoločenský život.

Už to bude presne jeden rok, čo sa 8.marca 2020 nariadením zrušila kontaktná výučba na vysokých školách, vrátané praktického cvičenia v rámci rôznych pohybových aktivít telesnej výchovy. Každodenný život študentov sa tiež musel prispôsobiť pandémii. Pri úplnom a čiastočnom zákaze vychádzania sa ukázalo, že za týchto bezprecedentných okolností, keď ľudia nevychádzajú z domu alebo z domova pracujú, má ponúknutie možností športovať a udržať si pohybovú aktivitu význam pre telesné a duševné zdravie.

Po počiatočnom vyčkávaní, kedy sa pomery uvoľnia, a opäť sa bude môcť cvičiť, zistili sme, že tak skoro to nebude. Museli sme reagovať ako udržať záujem o cvičenie aj v takýchto podmienkach. Podporovali sme študentov cvičiť doma, vonku, a udržiavať svoj telesný aj duševný stav v náročných podmienkach. A mnohí to dokázali!

Keďže sa javí, že pandémie sa tak ľahko nezbavíme, opäť musíme reagovať. V záujme ochrany a podpory odvetvia telesnej výchovy a športu a zachovania jeho prínosu, pokiaľ ide o telesné a duševné zdravie našich študentov v súčasnej pandemickej situácii, ako aj v súvislosti s možnosťami uvoľňovania opatrení a obnovenia aktivít po pandémii, naše ďalšie úsilie smeruje prostredníctvom tohto blogu do prehlbovania vzdelávania o význame a hodnotách telesnej výchovy a športu pre telesné a duševné zdravie našich študentov. Dúfam, že tu môže každý nájsť podnetné myšlienky pre svoj rozvoj.

PaedDr. Ľubomír Urban, riaditeľ CUŠ

napísal

Slovom funkcia v súvislosti so športovým tréningom myslíme účelový tréning. Pri funkčnom tréningu sa zaoberáme spoločnými črtami športov a posilňujeme ich.

napísal

Proteíny ako zdroj energie a ich využitie počas cvičenia

Proteíny alebo bielkoviny tvoria veľa telesných štruktúr a hrajú dôležitú úlohu v rade telesných funkcií. Sval tvorí 15-20% bielkovín. Kilogram svalového tkaniva obsahuje cca 144-192 g bielkovín. Bielkoviny sú súčasťou metabolického, hormonálneho, imunitného a transportného systému.

napísal

Sacharidy ako zdroj energie a ich využitie počas cvičenia. Sacharidy sú dôležité pre optimálny výkon pre všetky tipy športového tréningu.

napísal

V silovom tréningu patria cvičenia s odporom a správna výživa k podstatným podnetom syntézy svalových bielkovín a svalového rastu.
V podstate, dôležité aspekty športového výkonu sú štyri:

napísal

Silový tréning môžeme klasifikovať s ohľadom na metódy používané k dosiahnutiu maximálnych svalových napätí. Existujú tri spôsoby, ako vyvinúť maximálne svalové napätie: