Kruhový tréning

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu. Absolvent predmetu porozumie cvičeniu, dokáže aplikovať poznatky v praxi.


Obsah predmetu: Získať lepšiu všeobecnú kondíciu a výkonnosť prostredníctvom komplexného tréningového programu , ktorý využíva predovšetkým cviky ako sú kľuky , zhyby, drepy, ľahy – sedy, výpady, výskoky a špecifické cviky s vlastnou váhou tela. Naučiť sa používať v tréningu rôzne záťaže, náčinie a pomôcky ( medicinbal, kettlebells, stepper...). Cvičiť rýchlo, dynamicky a zároveň koordinovane.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: Mgr. Lucia Civáňová
Vyučujúci: Mgr. Lucia Civáňová