Kontakt

Centrum univerzitného športu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Riaditeľ CUŠ

PaedDr. Ľubomír Urban lubomir.urban@uniag.sk
  +421 37 641 5457

Sekretariát CUŠ

Erika Klinková erika.klinkova@uniag.sk
  +421 37 641 5450

Vrátnica CUŠ

Pavla Kováčová pavla.kovacova@uniag.sk
  +421 37 641 5750
Tatiana Zentková tatiana.zentkova@uniag.sk
  +421 37 641 5750