Fit tréning

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu. Absolvent predmetu porozumie cvičeniu, dokáže aplikovať poznatky v praxi.


Obsah predmetu: Zvládnuť základné prvky aerobiku , následne ich spájať do jednoduchých blokov a zostáv, oboznámiť sa s rôznymi formami cvičenia, ako sú power yoga, tae-bo, kalanetika, pilates, port de bras, tabata a iné. Zoznámiť sa s využitím rôzneho náčinia pri posilňovaní (fit lopty, gumové expandery, ower ball,... ). Naučiť základy tvorenia cvičebných programov a tým prispieť k celoživotnej potrebe pravidelnej pohybovej aktivity pre rozvoj zdravia.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: Mgr. Lucia Civáňová
Vyučujúci: Mgr. Lucia Civáňová