Volejbal

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.


Obsah predmetu: Nácvik a zdokonalenie základných herných činností jednotlivca (odbitie zhora, podanie, smeč, príjem podania, blokovanie), herných činností družstva (obrana, útok a hra), zvládnutie pravidiel a ich dodržiavanie v samotnej hre. Študenti majú možnosť hrať vysokoškolskú ligu a v družstve akademického výberu univerzity.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: PaedDr. Ľubomír Urban
Vyučujúci: Mgr. Daniel Mikušovič