Posilňovanie

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia,  zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, ako aj pohybového aparátu, navrhovanie. Modelovanie a kontrola invazívnych cvičebných programov (udržiavacie, kondično-redukčné a kondičné, programy rastu svalovej hmoty a rozvoja špeciálnej sily).


Obsah predmetu: Pohybová aktivita zameraná na formovanie postavy posilňovacími cvičeniami s dôrazom na zlepšenie kondície kostrového svalstva, silovej vytrvalosti, rýchlej, výbušnej a maximálnej sily. Prostriedkami sú prevažne cvičenia s činkami a posilňovacími strojmi a strečing.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: PaedDr. Ľubomír Urban.
Vyučujúci: PaedDr, Ľubomír Urban, Mgr. Roman Hrnčár, PhD. , Mgr. Igor Gavalovič, Mgr. Daniel Mikušovič