Zamestnanci Centra univerzitného športu

 

Riaditeľ CUŠ:

 

PaedDr. Ľubomír Urban lubomir.urban@uniag.sk
  +421 37 641 5457

Lektori:

 

Mgr. Roman Hrnčár, PhD. roman.hrncar@uniag.sk
  +421 37 641 5467

 

Mgr. Igor Gavalovič igor.gavalovič@uniag.sk
  +421 37 641 5460

 

Mgr. Lucia Civáňová lucia.civanova@uniag.sk
  +421 37 641 5470

 

Mgr. Daniel Mikušovič daniel.mikusovic@uniag.sk
  +421 37 641 5469

 

Sekretariát:

 

Erika Klinková erika.klinkova@uniag.sk
  +421 37 641 5450

 

Ostatní TH pracovníci:

 

Milan Dorušinec

Eva Brezovanová

Mária Lukacsovicsová

Eva Ďurišová