Centrum univerzitného športu SPU v Nitre

Cenník a rozvrh pre verejnosť a zamestnancov SPU

Lístky a permanentky pre vstup do posilňovne a sauny je možné zakúpiť na vrátnici Centra univerzitného športu SPU v Nitre.

Cenník vstupov a otváracie hodiny do bazéna CUŠ SPU Nitra

Cenník vstupov do FIT centra CUŠ od 6.2.2023

Cenník vstupov a otváracie hodiny do sauny CUŠ SPU Nitra

Zamestnanci majú v rámci regenerácie pracovných síl športové aktivity počas vyhradených hodín bezplatne.

Organizačný poriadok Centra univerzitného športu SPU v Nitre.

Kontakt: Centrum univerzitného športu SPU v Nitre, Ul. Československej armády 1, 949 76, Nitra

Tel: vrátnica CUŠ 037/641 5750, sekretariát CUŠ  037/641 5450